Еко Божур ЕООД
Пункт за вторични суровини рязане и извозване от място!!!

За нас

Еко Божур извършва дейности в областта на търговията със скрап. Фирмата разполага с пункт за изкупуване, съхранение и преработка на отпадъци в град София, ул. Околовръстен път 831 между кв. Люлин и Филиповци. 

Пунктът за изкупуване на скрап на фирмата е оборудван със съвременни електронни везни, гарантиращи максималната точност на измерване при изкупуването на вторичните суровини. Везните са подходящи и за притегляне на МПС. 

Фирмата предлага и изкупуване на скрап на място, като за целта се използват контейнери за събиране на рециклируемите отпадъци.

Еко Божур изкупува отпадъци от черни и цветни метали, хартия, найлон, електронен скрап.

Еко Божур разполага с екип от висококвалифицирани и с дългогодишен опит в областта на търговията със скрап служители. Фирмата предлага качествено и бързо демонтиране, нарязване и товарене на различни суровини.