Еко Божур ЕООД
Пункт за вторични суровини рязане и извозване от място!!!

Изкупуване на хартия и картонени опаковки

Пунктът за изкупуване на хартия е оборудван със съвременни електронни везни, гарантиращи максималната точност на измерване при изкупуването на вторичните суровини. 

Фирмата предлага и изкупуване на хартия и картонени опаковки на място, като за целта се използват контейнери за събиране на рециклируемите отпадъци.